پیش بینی چندساله بارش و دمای کره زمین و ایران در دوره 1398 تا 1402
 
خلاصه:
مطابق پیش بینی پروژه پیش بینی چندسالانه سازمان جهانی هواشناسی، بارش سال 2019 در بخش عمده‌ای از آسیا و ایران بیش از نرمال بوده است که با بارش‌های رخ داده در ایران هماهنگ است. مطابق  این پروژه ، 75 درصد مدل‌ها، بارش دوره پنج ساله 2023-2019 ایران را بیش از نرمال پیش‌بینی کرده‌اند که بیشتر افزایش بارش بر روی مناطق غربی و جنوبی ایران متمرکز است و بارش در سواحل شرقی خزر نرمال می‌باشد. با توجه به بارش فراتر از نرمال در سال 2019، انتظار می‌رود که میانگین بارش کشور در بیش از دو سال از چهار سال آینده بیش از نرمال باشد. همچنین از بین پنج مدلی که بارش سال 2019 ایران را به درستی پیش‌بینی کرده‌اند، تعداد چهار مدل نیز بارش دوره 2023-2019 را بیش از نرمال پیش‌بینی کرده‌اند. میانگین دمای ایران برای سال 2019 بین یک تا 1.5 درجه بیشتر از نرمال و برای دوره 2023-2019 فراتر از 1.5 درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است. . . . 
 
 

نحوه ارجاع به این گزارش:

- بابائیان ا.، جوانشیری ز.، رضازاده پ.، پاکدامن م.، کوهی م.، خزانه‌داری ل.، مدیریان ر.،کریمیان م.، ملبوسی ش.، 1398، پیش‌بینی سالانه بارش و دمای زمین در دوره 2023-2019 (1398-1402 خورشیدی) بر اساس داده‌های پروژه DCPP سازمان جهانی هواشناسی، پژوهشکده اقلیم‌شناسی، گزارش فنی شماره C300C006M، صفحه.24

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی