گزارش مقدماتی تحلیل بارش های سیل آسای فروردین 1398

شروع سال جدید خورشیدی 1398 و روز جهانی هواشناسی 2019 همراه با وقوع بارش های سیل آسا در ایران بود. از 26 اسفند 1397 تا 11 فررودین 1398، ایران تحت تاثیر سه سامانه نسبتا قوی قرار گرفت که منجر به وقوع بارش و سیلاب بیسابقه در مناطق حاشیه دریای خزر، غرب و جنوب غرب ایران گردید. این رخدادهای حدی، بر اساس آخرین گزارش ها حدود 70 کشته به دنبال داشته است. سد کرخه که تاکنون سیلابهای بزرگی با آورد آب حدود 6 هزار مترمکعب بر ثانیه را مهار کرده بود، در این تاریخ با مهار سیلابی بزرگ با حجم حدود 8 هزار مترمکعب بر ثانیه موجب جلوگیری از خسارات جانی ومالی در پایین دست سد و در استان خوزستان گردید. فعالیت و وقوع هر یک از سه رخداد بارش های سنگین طی اخطاریه هایی توسط سازمان هواشناسی کشور به دستگاههای ذیربط-به ویژه سازمان مدیریت بحران-حداقل دو روز قبل اطلاع رسانی شد که به اذعان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی های سازمان هواشناسی کشور کمک زیادی به آمادگی برای مقابله با سیلاب نمود.   دریافت متن کامل

                        

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی