در تاریخ چهارشنبه 26/9/99 جناب آقای دکتر اسکویی رییس محترم پژوهشکده پژوهشکده هواشناسی، آب و کشاورزی ایلام در ساعت 11 ظهر ملاقاتی با سرکار خانم دکتر زرین ریاست محترم پژوهشکده اقلیم شناسی داشتند که در این جلسه ضمن آشنایی طرفین با یکدیگر به معرفی توانمندیهای هریک از مراکز و پتانسیل انسانی جهت همکاریهای فی مابین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه آقای دکتر اسکویی از دستاورد جدید پژوهشکده ایلام در خصوص خودکارسازی تهیه نقشه های وضعیت نوسانات جوی و پیش بینی هواشناسی کشاورزی توضیحاتی ارائه نمودند که مقرر گردید این همکاریها در خصوص تهیه نقشه های پیش بینی فصلی و خدر تاریخ چهارشنبه 26/9/99 جناب آقای دکتر اسکویی رییس محترم پژوهشکده پژوهشکده هواشناسی، آب و کشاورزی ایلام در ساعت 11 ظهر ملاقاتی با سرکار خانم دکتر زرین ریاست محترم پژوهشکده اقلیم شناسی داشتند که در این جلسه ضمن آشنایی طرفین با یکدیگر به معرفی توانمندیهای هریک از مراکز و پتانسیل انسانی جهت همکاریهای فی مابین بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه آقای دکتر اسکویی از دستاورد جدید پژوهشکده ایلام در خصوص خودکارسازی تهیه نقشه های وضعیت نوسانات جوی و پیش بینی هواشناسی کشاورزی توضیحاتی ارائه نمودند که مقرر گردید این همکاریها در خصوص تهیه نقشه های پیش بینی فصلی و خودکارسازی آن با همکاری طرفین انجام گیرد.ودکارسازی آن با همکاری طرفین انجام گیرد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی