پیش بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور

(13 مرداد تا 23 شهریور1399)

 

طی شش هفته آینده‌ در استان‌های واقع در نوار شمالی و بطور محدود در جنوب و جنوب‌شرق کشور بارش رخ می‌دهد که در هفته اول در مرکز و غرب خزر و بخش‌هایی از شمال‌غرب با احتمال بین 75 تا 100 درصد بارش تجمعی حدود 30 م.م. است. در هفته‌های بعد بارش کشور اغلب در محدوده نرمال خواهد بود، اما در دو هفته پایانی بارش در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب متمایل به کمتر از نرمال خواهد شد. بارش در سایر مناطق قابل‌ توجه نیست. دمای هوا طی شش هفته آینده در مرکز و شرق کشور بطور میانگین بین 1 تا 3 درجه بیشتر از نرمال است که در هفته پایانی قدری تعدیل می‌شود. طی هفته اول دمای هوا در نیمه شمالی کشور 1 تا 3 درجه کمتر از نرمال است و در هفته‌های بعد به حدود نرمال می‌رسد.

بارش:  

 طی هفته‌‌ اول‌(13 تا 19 مرداد) در استان‌های واقع در نوار شمالی کشور، بخش‌هایی از البرز مرکزی، شمال‌غرب و بخش‌هایی از جنوب‌شرق بارش رخ خواهد داد که در مناطق ساحلی مرکز و غرب دریای خزر و شمال‌غرب کشور بیشتر از نرمال خواهد بود. در برخی از مناطق یادشده با احتمال بین 75 تا 100 درصد، بارش تجمعی حدود 30 م.م. پیش‌بینی می‌شود. در سایر مناطق کشور بارش صفر یا قابل توجه نخواهد بود. بارش کشور در هفته دوم (20 تا 26 مرداد) در محدوده نرمال است اما در مناطق ساحلی غرب دریای خزر و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور با احتمال حدود 50 درصد مقدار تجمعی آن بین 10 تا 30 م.م. خواهد بود. در هفته‌ سوم (27 مرداد تا 2 شهریور) بارش کشور در محدوده نرمال (عمدتا بی‌بارش) است، اما در شمال‌غرب تا نوار دریای خزر در محدوده نرمال تا بیش از آن خواهد بود. در هفته چهارم (3 تا 9 شهریور) علاوه بر وقوع بارش نرمال در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب، در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور (مانند استان کرمان) نیز بارش رخ می‌دهد. بارش هفته پنجم و ششم (10 تا 23 شهریور و 17 تا 23 شهریور) در اغلب مناطق کشور قابل چشم‌پوشی بوده و در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب نیز در محدوده نرمال تا قدری کمتر از آن خواهد بود.

دما:

در هفته‌ اول‌ (13 تا 19 مرداد) نیمه شمالی و مناطق غربی کشور کاهش دمای از 1 تا 3 رخ می‌دهد ولی در نیمه جنوبی و به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور از 1 تا 3 درجه بیش از نرمال خواهد بود. در هفته دوم (20 تا 26 مرداد) بی‌هنجاری منفی دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر و شمال‌غرب بین نیم تا یک درجه خواهد بود، در حالیکه در نیمه جنوبی –به استثنای نوار جنوبی و جنوب‌غرب -بی‌هنجاری مثبت دما  به بیش از 3 درجه می‌رسد. دمای هوا در هفته‌های سوم (27 مرداد تا 2 شهریور) و هفته چهارم‌(3 تا 9 شهریور) تقریبا مشابه هفته دوم بوده و بی‌هنجاری مثبت بین 2 تا 3 درجه در بخش‌های مرکزی و شرقی کشور ماندگار خواهد بود.  این وضعیت در هفته‌های پنجم تا ششم‌(10 تا 23 شهریور) قدری تعدیل می‌شود.

 

برای دریافت نقشه های پیش بینی هفتگی کلیک نمایید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی