مقایسه دمای هوای کره زمین در میانه سال 2020 نسبت به دوره بلندمدت

طبق داده های سازمان فضایی آمریکا(NASA) [1]، زمین به تدریج از اواخر قرن نوزدهم در حال گرم شدن است و از سال 2000 میلادی روند افزایش دما شتاب گرفته است، به طوریکه پنج مورد از گرمترین سال ها بعد از سال 2015 رخ داده است. بررسی داده های میانگین دمای هوای کره زمین از سال 1880 تاکنون نشان می دهد که میانگین دمای هوای سال 2020 کره زمین تا ماه می 2020(معادل اردیبهشت 1399) –نسبت به میانگین دوره (2015-1980) - حدود یک و نیم درجه گرمتر بوده است.

شکل1- ناهنجاری ماهانه دمای هوای کره زمین  نسبت به میانگین دوره (1980-2015 میلادی) برای سالهای منتخب ([2])

طبق شکل 1 ملاحظه میشود که هرچند بصورت طبیعی دمای زمستان کمتر از میانگین دوره 1980-2015 و دمای تابستان بیشتر از میانگین دوره مذکور است، اما این ناهنجاری ها در حال افزایش هستند. طبق تایید NASA و سازمان هواشناسی و اقیانوس شناسی آمریکا (NOAA) ماههای فوریه تا آوریل 2020 دومین گرمترین ماههای ثبت شده بوده اند. دانشمندان NOAA پیش بینی می کنند که سال 2020 به عنوان گرمترین سال ثبت شده پایان یابد. طبق یافته های علمی با تداوم گرمایش جهانی، شدت، مدت، پهنه جغرافیایی و فراوانی پدیده های حدی جوی افزایش می یابد.

مراجع:

[1] https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

[2] https://www.statista.com/chart/19048/global-warming-monthly-divergence/

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی