یکی از پدیده‌های دورپیوندی موثر بر بارش ایران، انسو می‌باشد که فاز مثبت آن (النینو) عمدتا موجب افزایش بارش کشور-به ویژه در فصل پاییز می‌شود. از ماه گذشته پیش‌بینی انسو با تغییراتی مواجه شد و اغلب مدل‌ها و مراکز بین المللی، پیش بینی آن را از فاز النینوی ضعیف به فاز خنثی تغییر دادند.

بارش سال زراعی جاری تاکنون (315.4م.م.) نسبت به مقدار نرمال (228.6م.م.) و سال گذشته (161.3م.م.) به ترتیب 37.9 و 95.5 درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش نسبی بارش در سال زراعی جاری در استان های ایلام، لرستان و گلستان به ترتیب با 99، 88 و 72 درصد رخ داده است. در مدت یادشده، در هیچ استانی بارش کمتر از نرمال نبوده است.

بارش کشور طی شهریور و مهر در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود در این مدت بارش استان‌های گیلان و اردبیل گرایش به کمتر از نرمال دارد. با جابجایی بهنگام و جنوب‌سوی واچرخند جنب حاره‌ای، انتظار می‌رود بارش آبان کشور، در محدوده نرمال تا بیش از آن باشد.

در سه ماهه شهریور، مهر و آبان، میانگین دمای هوای کشور حدود یک درجه بیش از نرمال خواهد بود که این مقدار در شرق کشور حدود دو درجه است. دمای هوا در شهریور در محدوده نرمال بوده اما بخش‌هایی از نوار غربی و جنوبی کشور با حدود یک درجه افزایش مواجه خواهند شد. افزایش دما در مهر‌ماه به مقدار یک تا دو درجه نسبت به نرمال خواهد رسید. دمای هوا در آبان قدری تعدیل شده و به بی هنجاری مثبت حدود یک درجه کاهش می‌یابد.

جهت دریافت فایل خبرنامه کلیک نمایید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

Main menu