تا تاریخ 2/5/، به 1398 طور میانگین 313.7 میلیمتر بارش در سطح کشور رخ داده است؛ این در حالیست که بارش سال گذشته و دوره بلندمدت در بازه زمانی مشابه به ترتیب 160 و 225.5 میلیمتر بوده است که نشان از افزایش تقریبا دو برابری (96.1 درصد) بارش سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته و 39.1 درصدی نسبت به دوره مشابه بلندمدت می باشد.

مراکز و مدل‌های پیش‌بینی کننده انسو (استرالیا، آمریکا و اروپا)، در چند ماه گذشته به طور پیوسته تداوم النینوی ضعیف را تا زمستان سالجاری پیش‌بینی کرده بودند، اما در جدیدترین پیش‌بینی این مراکز، النینو به فاز خنثی تغییر یافته است. النینو یکی از عوامل کمک کننده به افزایش بارش ایران به ویژه در فصل پاییز است.

جهت دریافت فایل خبرنامه کلیک کنید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

Main menu