پیش بینی بارش های مونسونی نرمال در تابستان سال جاری بر روی شبه قاره هند

 با بررسی پیش بینی مدلهای مختلف در سراسر جهان، نشست هم اندیشی چشم انداز اقلیمی جنوب آسیا، بارش فصل مونسون را در طی ماههای ژوئن تا سپتامبر 2019 (خرداد تا شهریور1398) در منطقه جنوبغرب آسیا با احتمال زیاد نرمال پیش بینی کرد. بارشها در بخشهای شمالی منطقه، مناطق ساحلی شرق هند، سریلانکا، بخشهای جنوبی میانمار، اکثر نقاط جزایر نیکوبار آندامان بیش از نرمال خواهد بود. در بخشهایی از جنوب پاکستان، بخشی از مناطق در امتداد ساحل غربی هند، بخشهای شمالی مرکز هند و بعضی مناطق شمال شرقی منطقه، بارشها در حد کمتر از نرمال مورد انتظاراست. در بقیه مناطق بارشها در حد نرمال می باشد. در مجموع بارش فصل مونسون بین نرمال تا 4 درصد کمتر از نرمال پیش بینی شده است. در حال حاضر شرایط النینو ضعیف در اکثر نقاط اقیانوس آرام حاکم می باشد. کارشناسان در مورد احتمال تضعیف بیشتر شرایط النینو در اواخر فصل مونسون اتفاق نظر دارند. برخی از مدلها نشان می دهد که شرایط النینو در حال تغییر به شرایط خنثی در هنگام رخداد مونسون می باشد.

 

پیش بینی احتمالاتی رخداد بارش مونسون جنوب شرق در جنوب آسیا

بر اساس مطالعات محققین، عدم وجود لانینا در سال جاری (1398) و وقوع مونسون نرمال متمایل به ضعیف، می تواند مانع از وقوع خشکسالی شدید حداقل در نیمه اول سال زراعی 99-1398 گردد. در عین حال نتایج مدل های اقلیمی در ماههای آینده می تواند به پیش بینی بارش سال زراعی 99-1398 کشور کمک نماید.

 

 

درباره پژوهشکده اقلیم شناسی

پژوهشکده اقلیم شناسی پژوهشکده ای است در جهت ارتقاء سطح کیفی برنامه های تحقیقاتی در زمینه اقلیم شناسی و انجام تحقيقات كاربردي، خصوصاً در زمينه مديريت ريسك بلاياي جوي – اقليمي و تغییر اقلیم. مهمترین فعالیتهای این پژوهشکده انجام پروژه های تحقیقاتی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای الویتهای پژوهشی سازمان هواشناسی کشور، چاپ و انتشار نتايج حاصله از تحقيقات و مطالعات انجام شده در كتاب، مجله علمی و گزارشات علمی و پیش بینی های میان مقیاس و بلند مدت اقلیمی میباشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search