چهارشنبه 30 آبان 1397      English    
        موقعیت شما » خبر › ارایه گزارش نهایی پروژه "آشکارسازی و بروز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور" در تاریخ 12/8/1397 در محل پژوهشکده اقلیم شناسی
جستجو
منوی سایت
ورود اعضاء
ایمیل
کلمه عبور


:: عمومی › ارایه گزارش نهایی پروژه "آشکارسازی و بروز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور" در تاریخ 12/8/1397 در محل پژوهشکده اقلیم شناسی


آشکارسازی و بروز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور

سخنران: خانم مهندس عباسی، تاریخ:12/8/1397

هدف از ارائه اين گزارش گسترش و بروزرسانی تغییرات عناصر اقليمي رخ داده شده در کشور است كه شديداً از گرمش جهاني متاثر شده و در الگوي تغييرات اقليم منطقه تاثير بسزايي دارد. نظر به تاثير بیشتر تعدادی از عناصر اقلیمی این بررسی شامل دما، بارش، رطوبت، تابش، ابرناکی و باد می باشد.این پروژه، تخمین جدیدي از روند تغییرات اقلیمی در ایران می باشد که در آن پس از جمع آوری داده هاو کنترل کیفیت ، انجام آزمون های آماری شامل همگنی و تشخیص علل همگنی و رفع آن ها بوسیله روش های اصلاح آماری داده ها و پس از کشف نقاط ناهمگن طبیعی و مصنوعی در نهایت داده هاي 27 ایستگاه همدیدي کشور که دوره 2017- 1958 را پوشش می دهند، انتخاب گردیدند.  برای انجام کنترل کیفیت داده‌ها و همچنین تشخیص ناهمگنی و سپس همگن‌سازی داده‌ها از الگوریتم کلایماتول  (Guijarro, 2016)، استفاده شد. سپس معنی داری روند تغییرات با استفاده از آزمون های آماری انجام شد و همچنین خطوط روند با استفاده از روش حداقل مربعات رسم گردید. نتایج نشان دادند که کشور ایران با دارا بودن اقلیمهاي متفاوت، ضمن افت وخیزهاي نسبی یکنواخت، شاهد روند افزایشی میانگین دماهاي کمینه و بیشینه سالانه به ترتیب با نرخهایی حدود4/0درجه سلسیوس و3/0 -1/0 درجه سلسیوس بر دهه بوده است. اين نتايج براي پارامترهاي مختلفي از جمله سرعت باد،رطوبت نسبی ، بارش، ابرناکی هم در مقياس هاي سالانه و هم درمقياس هاي فصلی وماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج فوق گوياي وجود تغييراتي همچون روند، جهش، نوسانات غير معمول، تغيير در تابع توزيع در ميانگين هاي سالانه و همچنين تغييراتي در شاخص هاي حدي از جمله تداوم موج هاي گرمايي، دامنه شبانه روزي دما، طول دوره رشد و غيره مي باشد.


به روز رسانی : شنبه 12 آبان 1397

 
: صفحه اول : : درباره ما : : تماس با ما : : ایمیل اعضا :
Copyright 2008© | مدیریت محتوی سایت پژوهشکده اقلیم شناسی
Designed by Itaco Group